Tänään soi Suvivirsi

Haukiputaan seurakunnasta käytiin laulamassa Suvivirsi työpaikoilla, myös Rantapohjan toimituksessa.

Tänään vie­te­tään Suvir­si­päi­vää. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta vie­rai­lee aamu­päi­vä­nä työ­pai­koil­la lau­la­mas­sa Suvi­virt­tä. Seu­ra­kun­ta yllät­ti ja ilah­dut­ti vie­rai­lul­laan äsket­täin muun muas­sa Rantapohjaa.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la suvi­vir­si­ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään tänään aina­kin Kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taal­la, Yli-Iis­sä ja Ylikiimingissä.

Hau­ki­pu­taal­la tapah­tu­mat jat­ku­vat iltaan saak­ka. Kel­lo 18 on suvi­lau­luil­ta kirk­ko­ran­nas­sa. Sen jäl­keen on vuo­ros­sa suvi­lau­luil­ta­mat ravin­to­la Navetassa.

Tänä vuon­na val­ta­kun­nal­li­sen Suvi­vir­si-kam­pan­jan tuo­tol­la tue­taan las­ten ja nuor­ten kou­lun­käyn­tiä Ete­lä-Suda­nis­sa Kir­kon Ulko­maa­na­vun kautta.

Link­ki FB-videoon:

mGh37LVV