Tal­vi­tap­piois­ta ja kevään pak­ka­sis­ta hait­taa huna­ja­sa­dol­le

Sirkka Tuomela harrastaa mehiläistarhausta kotinsa sekä mökkinsä pihoilla.

Har­vi­nai­sen kyl­mä kevät tun­tuu hai­tan­neen vähän kaik­kial­la ja kaik­kia, niin myös pai­kal­li­sia hun­ajan­tuot­ta­jia. Kes­ki­mää­räis­tä huo­nom­pia vuo­sia on taka­na jo muu­ta­mia. Hau­ki­pu­taan Huna­ja­tuot­teen yrit­tä­jäl­lä Päi­vi Jyl­hän­kan­gas-Häk­ki­läl­lä ei ole suu­ria odo­tuk­sia kesän sados­ta. Hänen yri­tyk­sen­sä tär­kein tuo­te on mehi­läis­va­ha ja sii­tä val­mis­tet­ta­vat voi­teet, huna­ja tulee sivu­tuot­tee­na. Lisä­tie­nes­tiä ker­tyy myös kuk­ka­lait­teis­ta sekä ase­tel­mis­ta. Pel­käl­lä hun­ajan tuot­ta­mi­sel­la on Jyl­hän­kan­gas-Häk­ki­län…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus