Suklaa kou­kut­ti teki­jän­sä

Martinniemeläisessä Chocoksi suklaapajassa valmistuu konvehteja käsityönä.

Auli Haa­pa­la Mar­tin­nie­mi Mar­tin­nie­mes­sä toi­mii suklaa­pa­ja Chocok­si, jos­sa val­mis­tuu käsi­työ­nä suklaa­kon­veh­te­ja. Tai­ta­ja ja teki­jä on suklaa­mes­ta­ri Jou­ni Rusa­nen, joka aloit­ti omien suklaa­kon­veh­tien kehit­te­lyn kah­dek­san vuot­ta sit­ten. Pari vuot­ta sit­ten hän huo­ma­si innos­tu­neen­sa niin pal­jon ja kou­kut­tu­neen­sa suklaa­seen, että ryh­tyi val­mis­ta­maan kon­veh­te­ja työk­seen omas­sa yri­tyk­ses­sään aja­tuk­sel­la, että työl­lä voi­si elät­tää itsen­sä. Yri­tyk­sen toi­mi­ti­lat sijait­se­vat Vers­tas­mut­kas­sa. –…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus