Sii­ka­pu­taan kun­nos­tus vih­doin toteu­tu­mas­sa

Siikaputaan tulvauomaa on ruopattu 2000-luvun alussa. Veden virtaaman turvaamiseksi Siikaputaan asukasyhdistys asennutti pumpun Kiiminkijoesta Siikaputaaseen johtavaan tulvauomaan ja on vastannut sen kustannuksista. Mikäli veden virtaama turvataan 250 metrin pituisella putkella, pumppua ei enää tarvita, kertoo Siikaputaan asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Haapakangas.

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on vih­doin saa­nut tuul­ta pur­jei­siin­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on palaut­taa umpeu­tu­nee­seen ja sois­tu­nee­seen joki­haa­raan luon­nol­li­nen vir­taa­ma put­ken avul­la.  Sii­ka­pu­das on vajaat kak­si kilo­met­riä pit­kä Kii­min­ki­joen sivu­haa­ra Hau­ki­pu­taan joki­suul­la Sii­ka­saa­ren ja Keis­kan vai­ku­tusa­lueil­la. Asu­ka­syh­dis­tys alkoi aja­maan asi­aa jo vuon­na 2005, mut­ta kun­nos­tus­han­ke kaa­tui jako­kun­nan vas­tus­tuk­seen ja pel­koon sii­tä, että…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus