Raken­nus­lau­ta­kun­ta antoi Mar­tin­nie­men pii­pul­le ja voi­ma­lai­tok­sel­le pur­ku­lu­van – “Perus­tei­ta pur­ka­mi­sen estä­mi­sel­le ei ole”

Kuva: Elmo Rautio

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta päät­ti myön­tää UPM-Kym­me­nel­le luvan Lai­ta­ka­rin pii­pun ja Mar­tin­nie­men sahan voi­ma­la­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­le. Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­nan joh­ta­ja Pek­ka Sep­pä­lä ker­too, että asias­ta kes­kus­tel­tiin raken­nus­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa pit­kään. – Tot­ta kai tämä asia herät­tää tun­tei­ta, mut­ta lain­poh­jai­sia perus­tei­ta pur­ka­mi­sen estä­mi­sel­le ei ole. Asian käsit­te­ly­his­to­ria on sel­lai­nen, jos­sa esi­tyk­sel­le ei voi muu­ta kuin myön­tää lupa, tote­aa raken­nus­val­von­nan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus