Nii­lo Hei­no­nen on nuo­rin Oulun val­tuu­te­tuis­ta

Nii­lo Hei­no­nen on nuo­rin Oulun val­tuu­te­tuis­ta Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das – Jän­nit­tää todel­la! Tämä on ollut unel­ma­ni aina­kin vii­mei­set seit­se­män vuot­ta, sanoo Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon nuo­rim­pa­na edus­ta­ja­na valit­tu 22-vuo­tias kokoo­muk­sen  Nii­lo Hei­no­nen. Hänen mie­les­tään val­tuus­tos­sa ja sen alai­sis­sa toi­mie­li­mis­sä on aidos­ti val­taa vai­kut­taa jokai­sen oulu­lai­sen käyt­tä­miin pal­ve­lui­hin. Nii­lo Hei­no­sel­la on juu­ret vah­vas­ti Hau­ki­pu­taal­la. – Olen syn­ty­nyt Kok­ko­las­sa,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus