Moduu­li­put­kat käyt­töön vii­kon­lo­puk­si

Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man yhtey­des­sä ole­vat moduu­li­put­kat otet­tiin vih­doin käyt­töön tänään per­jan­tai­na. Moduu­li­put­kat omis­ta­va Senaat­ti-kiin­teis­töt luo­vut­ti tilat Oulun polii­sin käyt­töön ja ensim­mäi­set asiak­kaat saa­pu­vat toden­nä­köi­ses­ti jo ensi yönä. Moduu­li­put­ka­ti­lois­sa on kak­si puol­ta, toi­nen puo­li on tar­koi­tet­tu rikok­ses­ta pidä­te­tyil­le, toi­nen vah­vas­ti päih­ty­neil­le tai häi­riö­tä aiheut­ta­vil­le asiak­kail­le. Put­kien käyt­töön­ot­to vii­väs­tyi aiem­mas­ta aika­tau­lus­ta ja Oulun polii­sin­lai­tok­sen yli­ko­mi­sa­rio Arto Autio ker­too­kin moduu­lien val­mis­tu­mi­sen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus