Menes­tys­tä lava­tans­sin SM-kisoissa

Pentti Mäkinen parinsa Anna-Liisa Korvalan kanssa menestyi upeasti lavatanssin SM-kisoissa. Kuvassa tanssitaan foxia, josta pari nappasi hopeaa.

Ran­ta­poh­ja
Kiiminki/Haukipudas

Tans­si­kou­lu Vamos jär­jes­ti Foxin sekä lava-jiven SM-kil­pai­lut Hotel­li Lasa­re­tis­sa, Oulus­sa, elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kil­pai­luis­sa oli menes­tyk­sek­kääs­ti muka­na kak­si paria. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Pent­ti Mäki­nen parin­sa Anna-Lii­sa Kor­va­lan kans­sa voit­ti SM-kul­taa 100-sar­jan jives­sä. Lisäk­si pari saa­vut­ti hope­aa 100-sar­jan foxis­sa, prons­sia avoi­men jives­sä ja seit­se­män­nen sijan avoi­men foxissa.
Tämän lisäk­si Kii­min­gis­sä asu­va Kai­sa Lah­den­si­vu tuli parin­sa Juha Lam­men kans­sa avoi­men jiven nel­jän­nek­si ja foxin viidenneksi.
Kil­pai­lu oli samal­la myös Suo­men Lava­tans­si Cupin osa­kil­pai­lu. Vii­mek­si Suo­men Lava­tans­si Cupin osa­kil­pai­lu­ja on  jär­jes­tet­ty vuon­na 2009, joten pit­käs­tä aikaa parit sai­vat kil­pail­la kotikisoissa.