Mar­tin­nie­men saha on tär­keä osa Hau­ki­pu­taan his­to­ri­aa

Martiniemen sahan voimalaitosrakennuksen seinissä näkyy jopa enemmän graffiteja kuin alkuperäistä pintaa.

Elmo Rau­tio Hau­ki­pu­das Tämän päi­vän Mar­tin­nie­mes­sä vie­rail­les­saan ei vält­tä­mät­tä uskoi­si, että tämä hau­ki­pu­taa­lai­nen kylä oli vie­lä 1900-luvun puo­li­vä­lis­sä poh­joi­sen Oulun seu­dun suu­rim­pia ja vau­raim­pia yhdys­kun­tia. Kyläs­sä oli par­haim­mil­laan 15 kaup­paa, usei­ta ravin­to­loi­ta, oma lää­kä­ri- ja ham­mas­lää­kä­ria­se­ma, apteek­ki, tak­sia­se­ma sekä kak­si elo­ku­va­teat­te­ria. Nykyi­sin kon­kreet­ti­sim­pa­na merk­ki­nä men­nees­tä lois­tos­ta sei­so­vat Mar­tin­nie­men sahan rau­niot. Saha oli yli puo­li vuo­si­sa­taa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus