Lei­jo­na­täh­det hyväl­lä asial­la – Jus­si Joki­sen ja Pek­ka Rin­teen hyvän­te­ke­väi­syys­golf kerä­si jäl­leen tun­tu­van potin

Leijonajoukkueen ja NHL:n tŠähdet Pekka Rinne (oik.) ja Jussi Jokinen jäŠrjestiväŠt nimiä䊊n kantavan hyvŠäntekeväŠisyysgolfturnauksen toista kertaa. Edellisvuoden tuloksesta pistettiin tällä kertaa puolet paremmaksi. (Kuva: Mirko Siikaluoma)

Jus­si Joki­nen & Pek­ka Rin­ne -hyvän­te­ke­väi­syys­golf jär­jes­tet­tiin elo­kuun ensim­mäi­se­nä lau­an­tai­na tois­ta ker­taa Vir­pi­nie­men golf-ken­täl­lä. NHL:stä ja Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­ees­ta tut­tu­jen pelaa­jien täh­dit­tä­mä hyvän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma kerä­si tänä vuon­na 67 800 euroa vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten har­ras­tus­ten tuke­mi­seen. Jus­si Joki­sen kesä­lo­ma alkoi tänä vuon­na huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä, kun hänen edus­ta­man­sa Flo­ri­da Pant­hers tip­pui pudo­tus­pe­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la. Jää­kiek­koi­li­joi­den kesä kuluu kui­ten­kin tule­vaan kau­teen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus