Lei­jo­na­täh­det hyväl­lä asial­la – Jus­si Joki­sen ja Pek­ka Rin­teen hyvän­te­ke­väi­syys­golf kerä­si jäl­leen tun­tu­van potin

Leijonajoukkueen ja NHL:n tŠähdet Pekka Rinne (oik.) ja Jussi Jokinen jäŠrjestiväŠt nimiä䊊n kantavan hyvŠäntekeväŠisyysgolfturnauksen toista kertaa. Edellisvuoden tuloksesta pistettiin tällä kertaa puolet paremmaksi. (Kuva: Mirko Siikaluoma)

Jus­si Joki­nen & Pek­ka Rin­ne -hyvän­te­ke­väi­syys­golf jär­jes­tet­tiin elo­kuun ensim­mäi­se­nä lau­an­tai­na tois­ta ker­taa Vir­pi­nie­men golf-ken­täl­lä. NHL:stä ja Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­ees­ta tut­tu­jen pelaa­jien täh­dit­tä­mä hyvän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma kerä­si tänä vuon­na 67 800 euroa vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten har­ras­tus­ten tukemiseen.

Jus­si Joki­sen kesä­lo­ma alkoi tänä vuon­na huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä, kun hänen edus­ta­man­sa Flo­ri­da Pant­hers tip­pui pudo­tus­pe­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la. Jää­kiek­koi­li­joi­den kesä kuluu kui­ten­kin tule­vaan kau­teen valmistautuessa.

– Hei­nä­kuun aika­na teh­dään eni­ten fyy­sis­tä tree­niä, mut­ta nyt elo­kuus­sa on men­ty jääl­le, Joki­nen kuvai­lee kesän ohjelmaa.

Lei­jo­na­täh­det kiit­te­le­vät Vir­pi­nie­mi Gol­fin väkeä suu­res­ta avus­ta tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä. Edel­li­sen vuo­den tapah­tu­mas­sa kerät­tiin 45 000 euron pot­ti ODL:n Kaik­ki ei pelaa -avustustoimintaan.

– Tal­vel­la saa­tiin muu­ta­ma säh­kö­pos­ti ODL:ltä ja kuu­lim­me, että saim­me pal­jon lap­sia iloi­sek­si, Pek­ka Rin­ne ker­too hyväntuulisesti.

Tämän vuo­den tavoi­te oli paran­taa ensim­mäi­sen vuo­den tulok­ses­ta ja sii­nä onnis­tut­tiin. Golf­ki­sa ja ilta­ti­lai­suu­den huu­to­kaup­pa sai­vat kokoon yhteen­sä 67 800 euroa vähä­va­rais­ten per­hei­den las­ten har­ras­ta­mi­sen tukemiseksi.

Lue lisää Joki­sen ja Rin­teen hyvän­te­ke­väi­syys­gol­fis­ta Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 8. elokuuta

Päi­vi­tet­ty 9.8.: Jus­si Joki­nen edus­ti kau­del­la 2016–2017 Flo­ri­da Pant­her­sia (ei Edmon­ton Oiler­sia, kuten alku­pe­räi­ses­sä jutus­sa oli mainittu)