Koi­rat eivät kuu­lu viral­li­sel­le uima­ran­nal­le

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Haukipudas/ Ii Hau­ki­pu­taan Inkon­no­kan uima­ran­ta pois­tet­tiin kevääl­lä Oulun kau­pun­gin viral­lis­ten uima­ran­to­jen lis­tal­ta. Osa koi­ra­no­mis­ta­jis­ta on kat­so­nut, että ran­ta on pää­tök­sen myö­tä sal­lit­tu myös koi­ril­le. Ran­nal­la on käy­ty aihee­seen liit­tyen koi­ra­nuit­ta­jien ja mui­den ran­nan­käyt­tä­jien välis­tä suu­ko­pua. Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­paik­ko­jen isän­nöit­si­jä Jar­mo Savu­kos­ki ker­too, että koi­rien uit­ta­mi­nen Inkon­no­kan uima­ran­nal­la on edel­leen kiel­let­ty. Kiel­to on voi­mas­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus