Kel­lon kou­lun las­kiais­rie­has­sa tunnelmaa

Kel­lo
Vee­ra Kan­nia­la ja Emi­lia Väänänen

Kel­lon kou­lun taka­pi­hal­la jär­jes­tet­tiin las­kiai­as­tiis­tai­na las­kiais­rie­ha. Tun­nel­ma erit­täin iloi­nen ja ren­to. Ihmi­sil­lä oli haus­kaa ja teke­mis­tä­kin näyt­ti ole­van koko ajan. Pihal­la oli suu­ri mäki, jos­ta lap­set ja nuo­ret las­ki­vat pul­kil­lan­sa ja muil­la laskuvälineillänsä.

Van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­ri jär­jes­ti onnen­pyö­rän ja tar­joi­lua, jos­sa myy­tiin muun muas­sa pil­li­me­hua, läm­min­tä kah­via, her­kul­lis­ta las­kiais­pul­laa ja pais­tet­tua mak­ka­raa. Onnen­pyö­räs­sä oli hui­keat pal­kin­not ja jonoa riitti!
Kel­lon kyläyh­dis­tys toi muka­naan kou­lun taka­pi­han pel­lol­le hoi­ja­kan, jos­ta eten­kin lap­set innostuivat.

Kel­lon kou­lul­la oli myös poni­mei­nin­kiä, jota ohja­si­vat Vee­ra Paak­ka­ri ja Maria Pah­ka­la. Kou­lul­la oli kak­si ponia, jois­ta toi­nen veti rekeä, kun taas toi­nen pää­si ole­maan ratsuna.
Moot­to­ri­kelk­ko­ja­kin näh­tiin myös ilah­dut­ta­mas­sa ihmi­siä. Kelk­ko­ja ohja­si­vat Kivi­nie­men meri­pe­las­tusyh­dis­tyk­sen jäse­net. Kel­kat veti­vät rekiä, johon mah­tui mon­ta las­ta ja nuorta.

Kel­lon Suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys jär­jes­ti mah­ta­van hiih­to­kil­pai­lun lap­sil­le. Lap­set hyvin innois­saan ja hiih­ti­vät tai­dok­kaas­ti ja nopeasti.
Asu­ka­syh­dis­tys teki­vät kil­pai­luun hie­not rekvi­sii­tat ja hiih­tä­jil­le annet­tiin upeat mita­lit. Monet huol­ta­jat tuli­vat otta­maan aikaa vapaa­eh­toi­ses­ti ja vah­ti­maan jonoja.
Las­kiais­rie­ha oli kai­kin puo­lin hyvin jär­jes­tet­ty ja sekaan­nuk­sia ei ilmetty.

Kir­joit­ta­jat ovat muka­na Ran­ta­poh­jan kouluyhteistyössä.