Kau­pun­gil­la YT-neu­vot­te­lut edes­sä, lukio­verk­ko taas tar­kas­te­luun

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkisti tänään iltapäivällä Muutosohjelma 2020:n.

Teea Tun­tu­ri Oulu Tänään ilta­päi­väl­lä jul­kais­tu kau­pun­gin Muu­tos­oh­jel­ma 2020 ja alku­vii­kos­ta jul­kais­tu talous­ar­vio sekä -suun­ni­tel­ma tule­vil­le vuo­sil­le sisäl­tä­vät toi­men­pi­tei­tä, joil­la on vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­tön ase­maan. Oulun kau­pun­ki halu­aa varau­tua enna­koi­vas­ti tule­viin muu­tok­siin. Tämän vuok­si kau­pun­ki käyn­nis­tää nopeal­la aika­tau­lul­la yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyn hen­ki­lös­tön­sä kans­sa. Myös kun­ta­lii­tok­sen muka­naan tuo­ma irti­sa­no­mis­suo­ja päät­tyy. Kau­pun­gin­joh­ta­ja ei halua ottaa mitään kan­taa sii­hen, mon­taa­ko kau­pun­gin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus