Kas­te­puu Hau­ki­pu­taan kirk­koon

  Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa ote­taan käyt­töön kas­te­puu. Kas­te­puun oksil­le ripus­te­taan vuo­den aika­na kas­tet­tu­jen las­ten “nimi­leh­det”. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jaak­ko Tuis­ku on iloi­nen, että Hau­ki­pu­taal­la ote­taan käyt­töön kas­tet­ta kuvaa­va elä­män­puu, jol­lai­nen on jo muu­ta­mas­sa pai­kas­sa Oulun seu­ra­kun­nis­sa. Perin­ne ei ole kui­ten­kaan seu­ra­kun­nis­sa kovin van­ha. Kas­te­puun Hau­ki­pu­taan kirk­koon on raken­ta­nut tilauk­ses­ta hau­ki­pu­taa­lai­nen puusep­pä Tapa­ni Kaup­pi,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus