Jokai­nen minuut­ti hyö­dyk­si

Auli Haa­pa­la – Kyl­lä täs­tä on jota­kin aivan käsit­tä­mä­tön­tä syn­ty­mäs­sä, kuvai­lee Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron puheen­joh­ta­ja Han­nu Luh­ta­nie­mi val­mis­teil­la ole­vaa mies­kuo­ron ja Kai Leh­ti­sen yhteis­pro­jek­tia. Tapio Rau­ta­vaa­ran elä­mäs­tä ker­to­van “En päi­vää­kään vaih­tai­si pois” -musi­kaa­lin kap­pa­lei­ta har­joi­tel­tiin ja hiot­tiin lau­lu­lei­ril­lä vii­me vii­kon­lop­pu­na Hau­ki­pu­taal­la. – Jokai­nen minuut­ti käy­te­tään hyö­dyk­si, kun yhdes­sä ollaan, sum­ma­si  kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja ja musii­kin sovi­tuk­sis­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus