Jeho­van todis­ta­jat myy­vät kon­vent­ti­sa­lin­sa Hau­ki­pu­taal­ta

Tapio ja Taimi Karjalainen kertovat, että Kellon konventtisali palvelee hyvin, mutta Pohjois-Suomessa on nykyään tarjolla runsaasti myös muita hyviä kokouspaikkoja. Kuva: Kristian Luoma

Jeho­van todis­ta­jat myy­vät suu­ren kokous­sa­lin­sa Hau­ki­pu­taan Kel­los­ta. Salis­sa pidet­tä­vät tilai­suu­det on tar­koi­tus tuo­da lähem­mäs pai­kal­li­sia ihmi­siä eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus