Iso­nie­men lei­ri­kes­kus käyt­tö­kiel­los­sa

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das Oulun seu­ra­kun­tien omis­ta­mat Umpi­mäh­kän ja Iso­nie­men lei­ri­kes­kus­ten pää­ra­ken­nuk­set on ase­tet­tu käyt­tö­kiel­toon. Lei­ri­kes­kus­ten mui­ta raken­nuk­sia voi käyt­tää 1.9.2017 saak­ka. Lei­ri­kes­kuk­set sijait­se­vat Oulun­sa­los­sa ja Hau­ki­pu­taal­la.   Käyt­tö­kiel­toon pää­dyt­tiin, sil­lä Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­joh­ta­jan Jaa­na Val­juk­sen mukaan seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä sisäil­maon­gel­miin suh­tau­du­taan vaka­vas­ti, eikä kenen­kään ter­veyt­tä halu­ta vaa­ran­taa. Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä on tänä vuon­na ollut suu­ria muu­tok­sia lei­ri­kes­kus­ten osal­ta. Seu­ra­kun­nan…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus