Hyvil­lä mie­lin eteen­päin

Riitta-Liisa ja Toni Roponen asuvat Haukiputaalla meren äärellä. Kevättalven suunnitelmissa heillä on reissu myös pohjoisemmaksi keväthangille.

Auli Haa­pa­la Hau­ki­pu­das Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen on toi­pu­mas­sa hyvin sel­kä­leik­kauk­ses­ta. Hän uskoo hiih­tä­vän­sä vie­lä kevät­han­gil­la. Lah­den MM-kiso­jen jää­mi­nen väliin oli hau­ki­pu­taa­lai­sel­le huip­pu­hiih­tä­jäl­le takais­ku, jos­ta on nyt pääs­tä­vä yli. Tot­ta kai mie­les­sä ovat jo ensi vuo­den tal­vio­lym­pia­lai­set, mut­ta hiih­tou­ran jat­koa kos­ke­vaa pää­tös­tä ei vie­lä voi eikä tar­vit­se teh­dä. — Nyt on toi­pu­mi­sen ja kun­tou­tu­mi­sen aika, sanoo Riit­ta-Lii­saa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus