Hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kadon­nut lin­tu­har­ras­ta­ja yhä kateis­sa Oijär­vel­lä

Oijär­vel­lä lau­an­tai­na hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kadon­nut 70-vuo­tias lin­tu­har­ras­ta­ja on yhä kateis­sa, Oulun polii­sis­ta ker­ro­taan. Kadok­sis­sa ole­va 70-vuo­tias mies­hen­ki­lö läh­ti lau­an­tai­na 22. hei­nä­kuu­ta puo­len­päi­vän aikaan ren­gas­ta­maan lin­tu­ja ja jät­ti auton­sa Iin Hon­ka­kos­kel­le. – Vii­kon­lo­pun aika­na­kin on teh­ty etsin­tö­jä, mut­ta lin­tu­har­ras­ta­jaa ei ole löy­ty­nyt. Etsin­tö­jä tul­laan vie­lä jat­ka­maan, kun vaan pys­ty­tään, ker­too rikos­ko­mi­sa­rio Jus­si Hyr­käs Oulun polii­si­lai­tok­sel­ta. Vii­mei­set…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus