Ensim­mäi­nen Oulun Ryn­ke­by -jouk­kue pol­ki Pariisiin

Pyöräilijät näkivät monenlaista maisemaa ja pääsivät nauttimaan kovista nousuista ja hurjista laskuista. (KUVA TUOMAS KALLIO)

Teea Tun­tu­ri
Hau­ki­pu­das, Ii

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Heik­ki Kiviah­de ajoi pol­ku­pyö­räl­lä Oulus­ta Parii­siin, vai­mo Mari­ta Kiviah­de puo­les­taan oli koko 35 hen­ki­sen Ryn­ke­by­Ou­lu -jouk­ku­een huol­to­jou­kois­sa reis­sun ajan. Iis­tä kotoi­sin ole­va Mir­ja­mi Ruot­sa­lai­nen pol­ki myös Parii­siin poru­kan muka­na. Kysees­sä on jo 16 vuon­na toteu­tet­tu hyvän­te­ke­väi­syys­pyö­räi­ly, jon­ka avul­la kerä­tään rahaa syö­pää sai­ras­ta­vil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le. Suu­rin osa Suo­men poru­kas­ta aloit­ti mat­kan­sa Helsingistä.
Vii­kon mit­tai­nen urak­ka päät­tyi Parii­siin hei­nä­kuun 15. päi­vä. Heik­ki Kiviah­de kuvai­lee ajon jäl­kei­sin fii­lik­siä koko­nai­suu­te­na mahtaviksi.

– Kelit oli pää­osin hyviä, eikä ongel­mia ollut. Maa­liin tulo oli tosi hie­no, kun kaik­ki jouk­ku­eet tuli­vat let­kas­sa Lei­jo­na-aukiol­le Parii­siin, hän kertoo.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta 25.7.