Asun­to­mur­to­ja Hau­ki­pu­taal­la ja Iskos­sa

Ran­ta­poh­ja Oulus­sa on tapah­tu­nut asun­to­mur­to­ja, jois­ta vii­mei­sim­mät 20.- 21.10.2017 Hau­ki­pu­taal­la ja Iskos­sa, ker­too polii­si. Hau­ki­pu­taal­la mur­tau­dut­tiin oma­ko­ti­ta­loon Kai­vo­pu­ron­tiel­lä noin kel­lo 18.00- 19.30 ja Oulun Iskos­sa mur­tau­dut­tiin oma­ko­ti­ta­loon Kelo­tiel­lä noin kel­lo 17.30–09.00. Esi­sel­vi­tyk­sen perus­teel­la on syy­tä epäil­lä, että teki­jät saat­ta­vat olla ulko­maa­lai­sia hen­ki­löi­tä. Hen­ki­löt saat­ta­vat liik­kua ulko­maan kil­vis­sä ole­val­la ajo­neu­vol­la, tätä asi­aa sel­vi­te­tään. Polii­si pyy­tää havain­to­ja…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus