Rantapohja:n julkaisemat artikkelit


Nivel­reu­man alku­pe­rä yhä tuntematon

Ismo Piri, Rit­va Piri Ii Vaik­ka nivel­reu­man hoi­to on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kehit­ty­nyt suu­rin harp­pauk­sin, ei sen alku­pe­rää ja lau­kai­se­vaa teki­jää edelleenkään…
Mar­toil­ta oppia siivoamiseen

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Hut­tu­ky­län kou­lun nelos­luok­ka­lai­set sai­vat teho-oppi­­tun­­nin sii­voa­mi­ses­sa Kii­min­gin mart­to­jen Tuu­la Vir­ta­sel­ta ja Ulla Lapin­kan­kaal­ta. Oppi­laat osal­lis­tui­vat innok­kaas­ti moppiradan…


Kor­jaa­mo­y­rit­tä­jä­nä Ukkolanmäellä

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Kor­jaa­mo ja varus­te­lu Moi­la­sen Ant­ti Moi­la­nen siir­tyi merk­ki­kor­jaa­mon lei­vis­tä Oulus­ta itse­näi­sek­si yrit­tä­jäk­si Yli­kii­min­gin Ukko­lan­mäel­le mar­ras­kuus­sa 2014. Korjaamotilat…


Nuo­ret kiit­ti­vät veteraaneja

Per­jan­tai­na 29.9. vie­tet­tiin Suo­men Sota­ve­te­raa­ni­lii­ton 60-vuo­­tis­­juh­­laa. Ympä­ri maan ja Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la kokoon­nut­tiin muis­ta­maan vete­raa­ne­ja san­ka­ri­hau­doil­le. Hau­ki­pu­taal­la Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien edus­ta­jat laskivat…